Politička podešavanja

Pattern number within this pattern set: 
7
Jonathan Barker
University of Toronto
Verbiage for pattern card: 

Prostori za političku akciju se menjaju sa pojavom novih vrsta nevladinih organizacija, širim dosezanjem publike putem interneta i akcijama vlasti. Politička podešavanja su osnovne fizičke jedinice kolektivne političke akcije. Ideja političkog podešavanja otvara vrata istraživanju građanske inteligencije reprezentovane malo pre spomenutim političkim akcijama.

Pattern status: 
Released