Sự Thông Minh Cộng Đổng

Pattern number within this pattern set: 
1
Douglas Schuler
Public Sphere Project
Problem: 

Loài người đã nhân lên rất nhiều kể từ nguồn gốc của nó ở châu Phi hàng triệu năm trước đây. Trong thời gian ở trên trái đất, nó đã thay đổi thế giới một cách đáng kể thông qua đổi mới xã hội và công nghệ. Mặc dù rất thành công trong việc gia tăng số lượng của nó và được cai trị trên nhiều hành tinh, những vấn đề mà nhân loại đã tạo ra chiến tranh, nạn đói, suy thoái môi trường, sự bất công, và một loạt các người khác – tai họa ngày càng miễn dịch với nỗ lực của mình để sửa chữa chúng . Thật không may có nhiều bằng chứng rằng giới tinh hoa kinh tế và chính trị của thế giới là không thể, hoặc sẵn sàng -để giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả, nhân đạo, và sinh thái có trách nhiệm. Xã hội dân sự đang nổi lên như một lực lượng quan trọng để giải quyết những vấn đề này, nhưng bất chấp những ý định tốt nhất, những nỗ lực của xã hội dân sự thường rời rạc, trùng lặp, thiếu linh hoạt, không hiệu quả, và cạnh tranh mang tính hủy diệt.

Context: 

Các xã hội và môi trường tự nhiên đối mặt với những thách thức sâu sắc vào buổi bình minh của thế kỷ hai mươi mốt. Hội thường phát triển phản ứng tập thể thông minh đến các vấn đề tập thể, thường là thông qua các hoạt động công dân. Xã hội dân sự và dân thường thường đi đầu trong việc tạo ra và áp dụng các mô hình mới, những ý tưởng, chiến thuật, và các công nghệ được sử dụng để giải quyết các vấn đề chung và tạo ra một tương lai tốt hơn.

Discussion: 

Vào đầu năm 2003, ngày trước khi Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq, Robert Muller, cựu trợ lý tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, được kêu gọi tới sự quan tâm đến tiềm năng phôi thai của công dân: '' Chưa bao giờ trong lịch sử thế giới đã có được một thể nhìn thấy toàn cầu , công chúng, khả thi, đối thoại cởi mở và trò chuyện về tính hợp pháp của cuộc chiến tranh'' (Twist 2003). Ông đã mô tả sự chuyển động chưa từng có phát sinh đồng thời tại hàng trăm địa điểm trên toàn thế giới. Những phong trào này đại diện là sự ra đời của một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Muller gọi nó là một '' hợp nhất, tăng mạnh, tiếng nói của người dân trên thế giới. '' Và James Moore (2003), một học giả nhiều mặt, nhà hoạt động, và doanh nhân, được gọi là hiện tượng này cùng các '' cường quốc thứ hai '' mà '' mặt đẹp nhưng kích động sâu sắc. . . là chiến dịch hòa bình trên toàn thế giới, '' và '' cơ thể của phong trào được tạo thành từ hàng triệu người có liên quan với một chương trình nghị sự rộng lớn bao gồm sự phát triển xã hội, bảo vệ môi trường, y tế, và các quyền con người. '' Cả hai đều là biểu hiện của sự dồn nén mong muốn và ý chí để làm việc cho một thế giới tốt hơn, và cả hai đều là những biểu hiện của tình báo công dân.

Để đáp ứng nhu cầu giải quyết vấn đề dân sự, các chính phủ, các công ty, các tổ chức phi chính phủ (NGO) công dân, và những người bình thường đang bắt đầu nhìn nhận những vấn đề lớn mà nhân loại sẽ phải đối mặt và đang đặt ra mới chiến lược, chiến thuật, và mô hình để cải thiện chúng. Để giúp đỡ với những nhiệm vụ khó khăn, một mảng phát triển của các hệ thống thông tin và truyền thông kỹ thuật xã hội đang được phát triển. Nhân dân và các tổ chức cần cả hai mô hình nói chung và ý tưởng cụ thể để giúp họ đưa ra các chiến thuật và chiến lược phát triển mục tiêu của họ trong khi làm việc hợp tác với người dân và các tổ chức khác.

Sự Thông Minh Cộng Đổng, giống như Sự Thông Minh đa cảm của Daniel Goleman (1995) hoặc các loại khác nhau của trí tuệ nhận diện ra qua Howard Gardner trong Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence(1983) (hoặc thậm chí sự thông minh về khiêu dâm, trên trang bìa một ấn bản mới của Utne đọc (tháng / tháng 10 năm 2003)), là một loại trí thông minh, với một tập trung riêng; nó có thể được sử dụng để khám phá và tiếp thêm một thẩm quyền linh hoạt và mạnh mẽ mà vượt ra ngoài khái niệm truyền thống của trí thông minh (mà thường được đánh đồng với những gì các bài kiểm tra IQ đo lường) ở nhiều phương diện. Sự Thông Minh Cộng Đổng là một loại trí thông minh tập trung vào sự tiến bộ của xã hội như một toàn thể, không chỉ trên tự đại cá nhân. Hơn nữa vì nó là một khả năng của xã hội như một toàn thể, biểu hiện của nó là tập thể và phân phối trên toàn dân số. Ranh giới giữa 'thông minh' của một người và 'thông minh' của một người khác là thấm, không rõ ràng, và liên tục thay đổi. Ý tưởng trong tâm trí của bạn ngày hôm nay có thể là trung tâm cho sự hiểu biết của tôi về thế giới ngày mai. Làm thế nào '' thông minh '' của một người không có tương tác với người khác trực tiếp (thông qua thảo luận hay tranh luận) hoặc gián tiếp (thông qua đọc sách, xem tivi, hoặc suy nghĩ về tác phẩm nghệ thuật) hoặc với thế giới không phải con người (quan sát thiên nhiên, ví dụ) .

Sự Thông Minh Cộng Đổng xây dựng dựa trên những gì chúng ta biết về cách mọi người tìm hiểu và duy trì kiến ​​thức về thế giới và vị trí của mình trong đó. Hành vi thông minh trong cá nhân rất phong phú và đa dạng. Nó liên quan đến nhận thức, theo dõi, cân nhắc, nhớ và quên, phân loại, đến với những ý tưởng mới và sửa đổi những cái cũ, đàm phán và thảo luận, đưa ra quyết định, thử nghiệm giả thuyết, và thử nghiệm. Xã hội như một toàn thể tham gia vào các hoạt động tương tự, và chúng được nhúng vào trong của chúng tôi tổ chức, truyền thống, hiện vật, và các cuộc trò chuyện. Đó là những hoạt động trí tuệ tập thể tồn tại là không thể chối cãi. Ít rõ ràng nhưng cũng đúng là một thực tế rằng họ là tất cả có thể thay đổi. Ý tưởng cho rằng họ có thể và cần được cải thiện có ý thức là tâm điểm của mô hình này. Khuyến nghị này được ủng hộ bởi những những phát hiện của Jared Diamond, nhà sử học nổi tiếng và là tác giả tại Đại học California tại Los Angeles, người đã nghiên cứu cách rộng rãi các xã hội phải đối mặt với những thách thức với hậu quả thảm khốc. Hơi khó tin, nghiên cứu của Diamond tiết lộ rằng '' phổ biến và đáng ngạc nhiên nhất '' trong bốn cách thức mà xã hội không thể giải quyết vấn đề của họ là 'họ' thất bại thậm chí để cố gắng giải quyết một vấn đề mà nó đã cảm nhận, '' kể cả khi chiếc kết quả cuối cùng sụp đổ của xã hội đó. Để tránh sai lầm đó, chúng tôi phải đi xa hơn việc kiểm tra như thế nào, chúng tôi là một xã hội nghĩ rằng tập thể và có một cái nhìn quan trọng như thế nào kiến ​​thức và ý tưởng của chúng tôi là, và có thể được, chuyển thành hành động.

Số lượng các tổ chức trưng bày tình báo công dân hiện nay là rất lớn và ngày càng tăng. Có mười lần tổ chức vận động xuyên quốc gia nhiều hơn vào năm 2000 so với năm 1900 (Keck và Sikkink 1998). Không chỉ là những tổ chức nhiều hơn, nhưng họ đang ngày càng chu đáo và đi tìm kiếm. Trong khi trong quá khứ, cuộc biểu tình có thể đã được chỉ đơn giản là trái ngược với một cái gì đó, nó không phải là không phổ biến hiện nay cho các tổ chức để phát triển các phân tích phức tạp và các khuyến nghị chính sách. Trong một thăm dò trước đó của tình báo dân sự (Schuler 2001), sáu yếu tố đã đươc nhận diện (định hướng, tổ chức, tham gia, thông minh, sản phẩm, dự án và nguồn lực), trong đó các tổ chức và phong trào chứng minh tình báo công dân có nhiều khả năng khác nhau từ những hội không làm. Tập hợp các thuộc tính liên quan với những kích thước mà có xu hướng để mô tả tổ chức tình báo công dân và các phong trào là một xấp xỉ đầu tiên của một mô hình mô tả các thông tin tình báo công dân. Một số ví dụ đáng chú ý (trong số hàng chục ngàn) bao gồm các mạng trên toàn thế giới Indymedia, Diễn đàn Xã hội Thế giới, Quỹ toàn cầu cho phụ nữ, Jubilee 2000, Khoa học cho nhân dân, và chiến thuật mới trong Nhân quyền. Tình báo công dân cũng có thể được biểu hiện ở địa phương. Các đồ họa vào đầu của mô hình, ví dụ, cho thấy cách nghệ thuật khu -trong trường hợp này một bức tranh tường về nguyên nhân và tác động của hen suyễn - có thể được giáo dục và dẫn tới sự tham gia chính trị và các hoạt động dân chủ động khác. Nhiều người trong số những nỗ lực này là cần thiết toàn diện, đa ngành, và kinh doanh kể từ khi người dân và các tổ chức mà các nỗ lực này sẽ lý tưởng tham gia với không nhất thiết phải được dự kiến ​​sẽ làm những gì có thể được coi là điều đúng đắn. Trong một biến thú vị của sự kiện, ý tưởng của trí tuệ tập thể, mà không nhất thiết phải phù hợp với tình báo dân sự (cũng là một hình thức của trí tuệ tập thể), hiện đang nhận được sự chú ý từ các khu khác nhau. Một nhóm các chuyên gia không gian mạng, hy vọng nó sẽ là '' điều lớn tiếp theo. '' Tim O'Reilly (2006), nhà xuất bản của cuốn sách O'Reilly và là người đã đặt ra thuật ngữ '' Web 2.0 '', định nghĩa nó là ''cuộc cách mạng kinh doanh trong ngành công nghiệp máy tính gây ra bởi việc di chuyển đến Internet như là nền tảng, và một nỗ lực để hiểu các quy tắc để thành công mà nền tảng mới. '' Có một tầm nhìn quan tâm ngày càng tăng trong trí tuệ tập thể là tốt. Cách tiếp cận này là ít quan tâm đến việc kiếm tiền và nhiều hơn nữa về việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Trong khi hai nhóm này có nguyện vọng khác nhau, cả hai tầm nhìn mang tính cách mạng của họ thường dựa trên tác dụng phụ hoặc các khía cạnh kỹ thuật, chẳng hạn như các thuật toán mới, mạng ngữ nghĩa, hoặc các điểm tới hạn. Cả hai nhóm dường như đặt ít niềm tin vào giá trị của hợp tác làm việc với nhau và từ đó cố gắng để giải quyết những vấn đề mà nhân loại đang phải đối mặt với thực tế của việc giải quyết các vấn đề.

Một mô hình bổ sung (minh họa dưới đây và mô tả chi tiết hơn tại http://www.publicsphereproject.org/civint/model-functional.html) của tình báo dân sự mô tả quá trình chức năng chính của nó cũng đã được đề xuất (Schuler 2001). Mô hình này (hoặc khung) là một hỗn hợp của khái niệm từ lý thuyết thay đổi xã hội và các mô hình giáo dục và học tập của con người. Mô hình này là nhằm mục đích cung cấp các thăm dò hữu ích trong các lĩnh vực như trái ngược với việc cung cấp một thuật toán hoặc cơ chế mà luôn luôn cư xử một cách chính xác và với kết quả theo quy định. Nói chung hai mô hình được sử dụng song song: các mô hình mô tả mô tả những gì, trong khi mô hình chức năng mô tả như thế nào. Mô hình chức năng có chứa ba thành phần chính: môi trường, trong đó bao gồm tất cả mọi thứ có liên quan đến tổ chức nhưng bên ngoài tổ chức; các mô hình về tinh thần (hoặc lõi), tương ứng với tổng số kiến ​​thức mà tổ chức sử dụng; và các thành phần của tổ chức còn lại, bao gồm cả các nguồn tài nguyên của nó (ví dụ, người), và quan trọng nhất, các quá trình tương tác dưới sự kiểm soát của tổ chức liên kết với môi trường và mô hình về tinh thần. Mô hình chức năng có chứa tám loại của các quá trình tương tác một phong trào, tổ chức, hoặc triển lãm nhóm khác khi tham gia vào tình báo công dân:

1. Giám sát. Làm thế nào tổ chức có được thông tin mới liên quan nonintrusively.

2. Thảo luận và cân nhắc. Làm thế nào tổ chức thảo luận về các vấn đề và xác định chương trình nghị sự chung, '' khung vấn đề '' (Keck và Sikkink 1998), và kế hoạch hành động với các tổ chức khác. Các mô hình về tinh thần của bất kỳ người tham gia hoặc tổ chức chính nó có thể thay đổi như là kết quả của sự tương tác.

3. Tương tác. Làm thế nào tổ chức các nỗ lực để thực hiện thay đổi thông qua các mức độ khác nhau của sự hợp tác và sức chiến đấu.

4. Chuyển giao tài nguyên. Làm thế nào nguồn tài nguyên không cung cấp thông tin như tình nguyện viên và tiền bạc được mua lại từ môi trường.

5. Giải thích thông tin mới. Làm thế nào thông tin mới được coi và làm thế nào thì cuối cùng nó trở thành (hoặc không trở thành) một phần của lõi. thông tin mới cũng có thể bao gồm thông tin về tổ chức.

6. Duy trì các mô hình về tinh thần (bao gồm quản lý tài nguyên). Làm thế nào tổ chức duy trì tính toàn vẹn của tổ chức của mình bằng cách có ý thức và vô thức chống lại sự thay đổi theo thời gian.

7. Kế hoạch và thực hiện kế hoạch. Làm thế nào một chiến dịch được bắt đầu, thực hiện, và theo dõi.

8. Sự sửa đổi của mô hình về tinh thần. Làm thế nào cốt lõi chính nó được xem xét kỹ lưỡng bởi những người tham gia trong các tổ chức và sửa đổi. Một hạn cho đây là tổ chức học tập.

Hiệu quả của mỗi quá trình này sẽ giúp xác định hiệu quả của toàn bộ tổ chức. Vì lý do đó, điều quan trọng là phát triển các cuộc điều tra và các loại khác của các công cụ chẩn đoán có thể giúp các tổ chức sử dụng các mô hình thông minh công dân có hiệu quả. Thông tin này có thể là chìa khóa trong việc đánh giá các hành động hoặc phát triển các kế hoạch. Một số trong những ứng dụng khác của kiến ​​thức này được kiểm kê các sáng kiến ​​tình báo công dân của các khu vực địa lý hoặc các khu vực hoạt động chuyên đề, triệu tập hội thảo liên tổ chức, thiết kế chương trình, lập kế hoạch chiến dịch, hoặc thậm chí phát triển tổ chức mới. Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của thông tin này là siêu nhận thức: kiểm tra và đánh giá như thế nào các quá trình được sử dụng trong một tổ chức và thay đổi chúng khi cần thiết.

Các môi trường tự nhiên, xã hội và trí tuệ đang thay đổi nhanh chóng. Thông minh, nhiều hơn bất cứ điều gì khác, mô tả các khả năng ảnh hướng và thích nghi với môi trường của nó. Các tổ chức với nhiệm vụ công dân có trách nhiệm giữ nguyên tắc của họ còn nguyên vẹn trong khi tương tác hiệu quả với các tổ chức khác, cả hai đều phù hợp với và trái ngược với niềm tin và mục tiêu riêng của họ.

Solution: 

Một tình báo công dân có hiệu quả và có nguyên tắc là cần thiết để giúp nhân loại đối phó chung với những thách thức tập thể của mình. Mọi người cần để phát triển và đưa vào lý thuyết chuyển động, mô hình và công cụ tình báo dân sự có thể giúp tích hợp tư tưởng và hành động hiệu quả hơn.

Verbiage for pattern card: 

Sự Thông Minh Cộng Đổng mô tả như thế nào nhóm người giải quyết vấn đề công dân thông qua các phương diện của công dân. Có nghĩa nó sẽ hỏi các câu hỏi quan trọng: Liệu xã hội có đủ thông minh để đáp ứng những thách thức đối diện hay không? Sự Thông Minh Cộng Đổng đòi hỏi học tập và giảng dạy.Nó cũng đòi hỏi năng kiếu siêu nhận thức -- suy nghĩ về và thực sự cải thiện cách chúng ta suy nghĩ và làm việc cùng nhau.

Pattern status: 
Released