Hoạt động Căn Cứ Trên Tâm Linh

Pattern number within this pattern set: 
24
Helena Meyer-Knapp
The Evergreen State College
Verbiage for pattern card: 

Một số chương trình nghị sự thay đổi xã hội và chiến lược được bắt nguồn từ bản văn thánh, giáo lý và thực hành tâm linh truyền thống. Đất tác với cộng đồng của một người theo cách này có thể dẫn đến hành động hiệu quả và sâu sắc. Hãy nhớ rằng nghi lễ, linh thiêng hay thế tục, có thể tăng cường trái phiếu giữa các nhà tổ chức và cung cấp thời gian nghỉ ngơi cần thiết để giữ trên với công việc của sự thay đổi.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Friends Journal