Lập Trường Thiết kế

Pattern number within this pattern set: 
44
Rob Knapp
Evergreen State College
Verbiage for pattern card: 

Làm thế nào người hoặc tổ chức có thể tập trung ý niệm, lời chúc, và thúc giục thành, các bước có ý nghĩa cụ thể? Thiết kế Stance cho thấy một chế độ sản xuất của tư duy trong đó các vấn đề được tiếp cận với lập trường của các nhà thiết kế: xây dựng, trong trí tưởng tượng hỗ trợ của cơ quan đại diện cụ thể, cách để can thiệp vào thế giới tốt đẹp hơn. Giả sử vài giới hạn ở đầu, và lặp lại nhiều thay đổi và đánh giá. Khi sự cân bằng về tính kịp thời và hiệu quả trình bày chính nó, theo lời khuyên của Samuel Mockbee của: Tiến hành và được in đậm.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Rob Knapp
Information about summary graphic: 

Rob Knapp