Nghệ thuật của kháng chiến

Pattern number within this pattern set: 
111
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Sự đàn áp và các hình thức khác của sự bất công và tệ nạn xã hội khác thường bị bỏ qua, hoặc xem như là không thể tránh khỏi. Nghệ thuật có thể được sử dụng để cung cấp một thông điệp về cảm hứng và thông tin cho các bị mất quyền. Nghệ thuật có thể truyền tải vẻ đẹp, tình yêu và niềm vui. Nó cũng có thể truyền tải công lý, công bằng, nhân phẩm và sức đề kháng. Tương lai chính nó là một phương tiện nhựa, một khung mà chúng ta tất cả sự giúp đỡ sơn. Nghệ thuật của kháng thể là hạt giống giúp mọi người hiểu hoàn cảnh của họ và làm thế nào họ có thể làm việc để cải thiện nó.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
London Extinction Rebellion mural, purportedly by Banksy, 2019