Chủ nghĩa anh hung hàng ngày

Pattern number within this pattern set: 
116
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Categories: 
orientation
Categories: 
engagement
Categories: 
social
Themes: 
Education
Themes: 
Community Action
Themes: 
Social Movement
Themes: 
Case Studies
Verbiage for pattern card: 

Trong phương tiện truyền thông, anh hùng thường phong phú hơn, mạnh mẽ hơn, và đẹp trai hơn những người bình thường. Và các tình huống mà các anh hùng thấy mình không phải là bình thường. Điều này làm cho mọi người cảm thấy rằng cuộc sống của mình là không quan trọng. Không có vấn đề gì các phim cho chúng tôi, tuy nhiên, hầu hết các anh hùng thực sự là bình thường. Chúng tôi cần phương tiện truyền thông có liên quan đến những người bình thường và cuộc sống hàng ngày. Chào mừng các anh hùng giữa chúng ta và cố gắng là một. Hãy nhớ rằng: Hãy nói sự thật ngay cả khi giọng nói của bạn lắc.

Pattern status: 
Released
Information about summary graphic: 

Gleaners, Millet. Public Domain