Truyền thông can thiệp

Pattern number within this pattern set: 
132
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Cho dù tin tức, "thực tế" truyền hình, bộ phim cảnh sát, tọa đàm, hoặc quảng cáo, phương tiện truyền thông của công ty là một bức tường liền mạch và không thể xuyên thủng được bảo vệ khỏi sự xâm nhập của công dân. Người và tổ chức đấu tranh để xen vào thông điệp thay thế vào ý thức cộng đồng thông qua các phương tiện truyền thông thường bị bỏ qua hoặc bị từ chối. Bằng cách chuyển layer các phương tiện truyền thông vào hướng mới, truyền thông can thiệp là một chiến thuật để chiến đấu hình thức đặc biệt và phổ biến này của kiểm duyệt.

Pattern status: 
Released