Theo giỏi tiền

Pattern number within this pattern set: 
135
Burl Humana
Verbiage for pattern card: 

"Deep Throat" là nhân vật bí ẩn người đã nói " Theo giỏi các tiền!" trong bộ phim All the Presidents Men, một bộ phim về vụ bê bối Watergate tại Hoa Kỳ. Các dấu vết của một hoạt động tham nhũng thường có thể được xác định bằng cách theo dõi và công bố mã nguồn và sử dụng tiền. Theo giỏi tiền là một phương pháp đơn giản, có giá trị, và đôi khi nguy hiểm để phát hiện tham nhũng.

Pattern status: 
Released