Uraia Busara

Pattern number within this pattern set: 
1
Douglas Schuler
Public Sphere Project
Invariance: 
high
Verbiage for pattern card: 

Uraia Busara hueleza vile vikundi vya watu hushugulikia majalia yao ya kiraia kupitia nguzo za kiraia. Inauliza swali la muhimu kuhusu kama jamii ina uerevu wa kutosha kutatua shida zina wakabili. Uraia busara huhitaji kufundishwa na kuenezwa, pia inahitaji mafikira ya jamii; vile wanaweza unganisha fikra zao ili waungane kifikra na kuwezesha jamii ifanye kazi pamoja.

Pattern status: 
Released