Patterns

Title Pattern Text
Građanska inteligencija
Douglas Schuler

Građanska inteligencija objašnjava veličinu uspeha grupe koja se bavi krajnjim društvenim problemima kroz društvena sredstva. Bavi se kritičnim pitanjem: Da li je društvo dovoljno pametno da se susretne sa suočenim izazovima? Građanska inteligencija zahteva učenje i podučavanje. Takođe zahteva metakogniciju - razmišljanje i usavršavanje načina na koji razmišljamo i radimo zajedno.

Zajednička dobra
David Bollier

Ljudski genom, semena i voda trebalo bi da pripadaju svima - ne preduzećima. Javna biblioteka, javna bašta, farmersko tržište i vlasništvo zemlje su poznata i efikasna zajednička dobra. Pomenuti sektor zajedničkih dobara pruža pogodnosti koja preduzeća ne mogu da pruže kao što su zdravi ekosistemi, ekonomska sigurnost, snažna zajednica i participativna kultura.

Dobar život
Gary Chapman

Ljudi koji se nadaju boljem životu osećaju potrebu za zajedničkom vizijom Dobrog Života. Ekološke krize planete Zemlje zahtevaju široku viziju dobrog života koji usklađuje ljudske težnje i prirodne granice. Okvir dobrog savremenog života bi trebao da se zasniva na nekom obliku humanizma sa prostorom za duhovnu dimenziju koja ne traži dominacije.

Slabljenje društvene dominacije
Douglas Schuler

Društvena dominacija je u srcu mnogih najsramnijih preduzeća čovečanstva. Ona se održava kroz ideologiju, ekonomiju, politiku, obrazovanje, medije, društvenu percepciju i interakciju, kulturu i tehnologiju. Razumejući kako društvena dominacija se održava može pružiti važne podatke o tome kako joj se može suprotstaviti.

Zdravlje kao univerzalno pravo
Douglas Schuler

Zdravstvo na globalnom nivou je u dubokoj krizi. Svaki dan 9,000 ljudi umre od side i 11,000 dece umre od neuhranjenosti. Moramo preusmeriti resurse od aktivnosti koje doprinose krizi do onih koje je mogu prevazići. Ideologije, ukorenjene navike, i potraga za kratkoročnim “sopstvenim koristima” delaju protiv uspostavljanja zdravlja kao univerzalnog prava.

Globalno državljanstvo
Douglas Schuler

Državljanstvo je formalni odnos između čoveka i jedne zemlje i često opisan u odnosu na prava i odgovornosti. Pogled se pomera od grčke grad-države koja je poslužila kao prvobitna ideja za savremenu nacija-državu. Državljanstvo često određuje pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i drugim pravima - prava koja bi trebalo da budu univerzalna. Putovanje ka globalnom državljanstvu biće postepeno, višegodišnje, naglo i ispunjeno padovima ali isto tako i uspesima.

Politička podešavanja
Jonathan Barker

Prostori za političku akciju se menjaju sa pojavom novih vrsta nevladinih organizacija, širim dosezanjem publike putem interneta i akcijama vlasti. Politička podešavanja su osnovne fizičke jedinice kolektivne političke akcije. Ideja političkog podešavanja otvara vrata istraživanju građanske inteligencije reprezentovane malo pre spomenutim političkim akcijama.

Društvena odgovornost
Stewart Dutfield

Imajući društvene beneficije, kao deo misije jedne organizacije, ne garantuje pozitivna dostignuća . Svaka organizacija sa zajedničkom vizijom društvene odgovornosti treba da isporuči ono što obećava . Aktivizam u ime principa osim sopstvenog interesa ili pogodnosti je potreban da podseti organizacije o svojoj društvenoj odgovornosti i da spreči druge organizacije da izgube dodir sa svojim odgovornostima.

Matrijahalna orijentacija
Lori Blewett

Kako su skoro sva društva androcentrična (muškarac u centru svega), ženske potrebe, interesovanja, ideje i pogledi na svet često bivaju ignorisani ili trivijalizovani. Matrijahalne zajednice su organizovane oko vrednosti koje su tradicionalno viđene kao " ženske", kao što su mir, briga, saradnja i briga za druge. Matrijahalna orijentacija je ta koja dajući glas ženskim perspektivama preći će dug put ka stvaranju pravednog i mirnijeg sveta za sve. Matrijahalna orijentacija pretpostavlja da ženski interesi nisu specijalni interesi, već ljudski interesi.

Zajedničko donošenje odluka
Valerie Brown

Deljenje odgovornosti u donošenju odluka može da poremeti lične odnose, izdeli zajednice i kategorizuje organizacije. Rešavanje ozbiljnih problema u zajednicama na dugoročno, zahteva kolektivne glasove pojedinaca, stručnjaka, organizacija i kreativnih mislilaca. Da bi radili konstruktivno zajedno, ljudi iz različitih kultura znanja treba da prihvate legitimnost onih drugih.

Memorija i odgovornost
Douglas Schuler

Iako zla iz prošlosti i dalje nastavljaju da nas proganjaju u sadašnjosti, društvo je često nesposobno ili nevoljno da se bavi istorijskom nepravdom. Funkcija memorije i odgovornosti je da promoviše ozdravljenje, da uči istoriju da bi se izbegli problemi u budućnosti. Namera je da se ne krivi ili ne kazni već da se podstaknu ljudi da zajedno razumeju i teže ka pomirenju.

Svesnost radne klase
Steve Zeltzer

Globalna svest, solidarnost i saradnja između radnih ljudi širom sveta su od ključnog značaja za rešavanje izazova sa kojima se radnička klasa suočava. Jedan važan alat pored kolektivne akcije je upotreba filma, umetnosti i tehnologije. Obuka radnika za ovaj posao zahteva međunarodnu kampanju u saradnji sa radnom snagom na svim nivoima. Potreba da se brani pravo i zaštita komunikacije je fundamentalna, kao što je obrazovanje i direktna akcija.

Povratak korenima
Douglas Schuler

Tokom godina, čovečanstvo je neverovatno izmenilo svet na društvenom i materijalnom nivou. Ovo je stvorilo jaz između našeg sadašnjeg statusa i naših "korena" koji su bliži prirodi i izvoru i ishrani naših života. Povratak korenima nije namenjeno da bude nostalgično putovanje: otkrivanje, negovanje i izgradnja našeg "radikalnog centra" može biti izvor kreativnih priprema za budućnost.

Demistifikacija i ponovno poboljšanje
Kenneth Gillgren

Naši politički, ekonomski i tehnološki sistemi su postali misteriozni dok prave misterije više ne nose duboko značenje i vezu sa ljudima i prirodnim svetom. Demistifikacija i ponovno poboljšanje su neophodni da isporuče perspektivu koja poziva, ohrabruje i podržava oslobođajuće angažovanje u ljudskom delovanju.

Prevod
Douglas Schuler

Ljudi koji govore različitim jezicima ne mogu da razumeju jedni druge bez upotrebe prevoda. Sličan problem nastaje kada ljudi misle da govore istim jezikom onda kad to ne čine. Ovde je "jezik" široko primenjen. Prevod se odvija kada se bilo koja dva sveta diskusije premoste. Razmislite o kritičkoj ulozi prevoda i ukoliko je moguće, postanite prevodilac ili - kada se ukaže potreba - osoba koja može pomoći u premošćivanju jaza razumevanja.

Jezička raznovrsnost
Douglas Schuler

Tokom prošlog veka, mnogi od svetskih jezika su nestali. Kada je jezik izgubljen, izgubljen je deo svetskog znanja i kulture. Gubljenjem jezičke raznovrsnosti umanjuje se naša sposobnost da sagledamo i razmišljamo o svetu na višestruk i bogat način. Zbog svog znanja i stručnosti, lingvisti su na čelu borbe za jezičke raznovrsnosti. Međutim, svako od nas ima važnu ulogu u očuvanju i unapređenju jezičke raznovrsnosti.