Matrijahalna orijentacija

Pattern number within this pattern set: 
9
Lori Blewett
The Evergreen State College
Verbiage for pattern card: 

Kako su skoro sva društva androcentrična (muškarac u centru svega), ženske potrebe, interesovanja, ideje i pogledi na svet često bivaju ignorisani ili trivijalizovani. Matrijahalne zajednice su organizovane oko vrednosti koje su tradicionalno viđene kao " ženske", kao što su mir, briga, saradnja i briga za druge. Matrijahalna orijentacija je ta koja dajući glas ženskim perspektivama preći će dug put ka stvaranju pravednog i mirnijeg sveta za sve. Matrijahalna orijentacija pretpostavlja da ženski interesi nisu specijalni interesi, već ljudski interesi.

Pattern status: 
Released