Công dân toàn cầu

Pattern number within this pattern set: 
6
Douglas Schuler
Public Sphere Project
Lori Blewett
The Evergreen State College
Problem: 

Quyền và trách nhiệm dược xác định suýt de bởi công dân trong một quốc gia cụ thể có thể dẫn đến một hệ-với-chúng bộ tâm trí, dẫn đến cách hiểu sai lệch về thông tin, và thậm chí hoang tưởng và thái độ thù địch với các nước khác. Sự hiểu biết này cũng có thể được sử dụng để phủ nhận thực tế hay ý nghĩa của sự áp bức và đau khổ ở các nước khác và để tránh trách nhiệm giúp đỡ để khắc phục những vấn đề này. Quốc tịch cũng xác định quyền truy cập vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, và các quyền - các quyền lợi khác cho là nên được phổ quát. Một giải thích hẹp của công dân ngầm nhường quyền lực cho các chính phủ quốc gia có bảo vệ lợi ích quốc gia đôi khi có thể được sử dụng chống lại công dân của mình những người không có quyền truy cập hợp pháp vào một '' thẩm quyền cao hơn, '' và có thể hạn chế sự tham gia của người dân trong các vấn đề toàn cầu và vấn đề giải quyết.

Context: 

Trong những năm suy tàn của thế kỷ XX, người trên thế giới ngày càng bắt đầu nhận thấy thế giới bên ngoài của mình. Đồng thời nhà nước quốc gia, phải đối mặt với những thực tế mới của toàn cầu hóa kinh tế, dường như đang mất khả năng-như của họ cũng như sự quan tâm của họ -in thúc đẩy phúc lợi của công dân của mình và thế giới tự nhiên. Như John Urry (1999) nói, '' Nói chung, thị trường tiền tệ toàn cầu, du lịch thế giới, Internet, các thương hiệu được công nhận trên toàn cầu, các công ty tổ chức trên toàn cầu, hội nghị thượng đỉnh Trái đất Rio, "sinh nổi tiếng toàn cầu như những công dân toàn cầu và như vậy, tất cả đều nói các phương thức kinh nghiệm xã hội mà vượt qua mỗi quốc gia-nhà nước và hiến pháp của công dân quốc gia. '' thay đổi toàn cầu khí hậu, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, sự bất bình đẳng kinh tế và các vấn đề lớn khác mà con người sẽ phải đối mặt có thể được thêm vào danh sách đó.

Discussion: 

Công dân thường được mô tả như là mối quan hệ chính thức, thường bị hệ thống hóa trong pháp luật, của một người (công dân) và một nhà nước và thường được mô tả trong các điều khoản về quyền lợi và trách nhiệm. Chỗ của nó đã chuyển từ tiếng Hy Lạp thành phố-nhà nước, nơi mà các ý tưởng đầu tiên kinh mất nắm giữ lại, nhà nước quốc gia hiện đại, có sinh được liên kết với năm 1648 Hiệp ước Westphalia, trong đó thành lập các hội nghị mà các nước và công dân của mình không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Nhiều phong trào chính trị dân tộc -Các của thế kỷ XVIII Cách mạng Mỹ thông qua hai mươi thế kỷ đấu tranh giải phóng Palestine -nhấn mạnh bản sắc dân tộc và quyền công dân để khẳng định quyền tự quyết và tự trị chính trị từ các nước thuộc địa áp bức. Nhưng lịch sử cũng đầy rẫy những ví dụ về các dân tộc sử dụng để đàn áp và loại bỏ thiểu số, và đôi khi đa số, dân số. Đồng thời, khái niệm tự do của công dân dựa trên một bản sắc quốc gia chia sẻ cung cấp các lời hứa khắc phục chia rẽ tôn giáo và sắc tộc. Từ quan điểm của quần xã bị thiệt thòi về kinh tế và đàn áp, tuy nhiên, lời hứa của inclusivity và lợi ích chung đã giảm tại.

Các lĩnh vực xuyên quốc gia vốn toàn cầu trong một thế giới tự do thị trường, đòi hỏi phải đáp ứng công dân toàn cầu. Như luật quốc gia được thay thế bởi các điều ước quốc tế và hiệp định thương mại, quyền cá nhân và nghĩa vụ trở thành chi phối bởi các tổ chức toàn cầu - thực tế rằng các công dân của các quốc gia nợ nần cũng nhận thức được. Câu hỏi không phải là liệu chúng ta là công dân toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là các tạo thành công dân của chúng tôi sẽ hóa ra sao. Quyền và trách nhiệm của chúng tôi đối với các tổ chức quản toàn cầu và cấu trúc là gì. Nên cơ quan quản lý được bầu trực tiếp bởi các điều chỉnh hay không? Làm thế nào sẽ đến quyền của các yếu nhất được bảo vệ từ mạnh nhất trong chính thể toàn cầu? Những gì được xem là quyền? Những trách nhiệm làm công dân toàn cầu có với nhau?

Ann Florini (2005) xây dựng một trường hợp mà Internet có thể giúp tạo ra một ý thức toàn cầu tương tự với ý thức dân tộc mà từ in giúp truyền cảm hứng. Các máy in dẫn đến một sự hòa giải những khác biệt trong khu vực và là một cách rẻ hơn và nhanh hơn để đạt được các cử tri rằng đã quá xa cho sự hợp tác hiệu quả. Điều này sau đó đã đóng một vai trò mạnh mẽ trong sự phát triển của nhà nước quốc gia và, do đó, công dân nước quốc gia dựa trên. Tương tự như thế, Florini đoán rằng một ý thức toàn cầu mới có thể giúp mang lại những khái niệm rộng hơn, bao gồm nhiều quốc tịch. Và mặc dù đây là nhiều khả năng là năng động, mang phong cách riêng, và ngắn ngủi, các trang web mới đang mọc vào sự tồn tại mỗi ngày. Internet làm cho nó dễ dàng hơn để tìm hiểu về quan điểm nước ngoài, và mặc dù chúng có thể được làm thủ cựu như các đối tác trong nước của họ, họ giúp tiết lộ sự đa dạng to lớn của quan điểm trên trái đất cũng như tính phổ quát của mối quan tâm đối mặt với mọi người ở khắp mọi nơi.

Có ví dụ của công dân trong thực tế toàn cầu? Các tổ chức như '' Không có người là bất hợp pháp'' và '' không biên giới '' nhóm đang tiến gần hơn tới lý tưởng đó. Có các thí nghiệm thực tế mà có thể được thực hiện tại hay không? Sự phát triển của tờ khai phổ biến, hỗ trợ nhân quyền, ví dụ, giúp giải thích tại sao thời gian có thể là tương đối chín muồi để suy nghĩ như thế này. Khái niệm công dân toàn cầu hiện đang thiếu những cái bẫy hành chính và tính pháp lý của công dân quốc gia. Tuy nhiên, từ Diogenes cho đến ngày nay, việc theo đuổi và nhận con nuôi của công dân toàn cầu, tuy nhiên luồn cúi và dưới chế độ nó là hiện nay, tiếp tục cung cấp một tầm nhìn hấp dẫn cho hàng triệu người trên người thế giới- người của fi biệt lưu ý là thuộc về cá nhân, cụ thể các nước fi c. Điểm mấu chốt, tuy nhiên, cho tất cả mọi người quan tâm đến những vấn đề này là mọi người phải suy nghĩ vượt ra ngoài biên giới của các quốc gia mà họ nắm giữ quyền công dân.

Cũng như với các mẫu khác trong thể loại này, hành trình hướng tới mục tiêu sẽ được cộng dồn, lâu năm, lurching, và gặp những thất bại cũng như thành công. Có nhiệm vụ cho nhiều người với một loạt các vai trò và trách nhiệm; chuyên gia như luật sư, nghĩ rằng xe tăng và các nhân viên NGO, chính phủ các viên chức, và các học giả có thể tham gia với công chúng về những vấn đề ngoài vấn đề chuyên biệt hơn và kỹ thuật của họ. Có host của các tổ chức và các dự án trong đó mọi người có thể tham gia. Giao tiếp với mọi người ở các nước khác là đặc biệt quan trọng bởi vì điều này sẽ giúp đảm bảo rằng mọi người nhận ra rằng người dân ở các nước khác không nonpersons trừu tượng. Điều này, tất nhiên, đại diện cho một rào cản lớn: nhiều người vì nghèo đói, rào cản ngôn ngữ, hoặc vì lý do khác không thể dễ dàng tham gia với những người bên ngoài khu vực của họ.Cục tiêu sẽ được cộng dồn, lâu năm, lurching, và gặp những thất bại cũng như thành công. Có nhiệm vụ cho nhiều người với một loạt các vai trò và trách nhiệm; chuyên gia như luật sư, nghĩ rằng xe tăng và các nhân viên NGO, chính phủ các viên chức, và các học giả có thể tham gia với công chúng về những vấn đề ngoài vấn đề chuyên biệt hơn và kỹ thuật của họ. Có host của các tổ chức và các dự án trong đó mọi người có thể tham gia. Giao tiếp với mọi người ở các nước khác là đặc biệt quan trọng bởi vì điều này sẽ giúp đảm bảo rằng mọi người nhận ra rằng người dân ở các nước khác không nonpersons trừu tượng. Điều này, tất nhiên, đại diện cho một rào cản lớn: nhiều người vì nghèo đói, rào cản ngôn ngữ, hoặc vì lý do khác không thể dễ dàng tham gia với những người bên ngoài khu vực của họ.

Solution: 

Martha Nussbaum, trong cuộc thảo luận năm 1994 của cô trên các nhà khắc kỷ trong "Lòng yêu nước và chủ nghĩa thế, "đề cập đến thực tế là mỗi người trong chúng ta ngự, có hiệu lực, trong hai cộng đồng: cộng đồng địa phương sinh của chúng tôi và cộng đồng trong lập luận của con người và khát vọng rằng" thực sự là tuyệt vời và thực sự phổ biến, trong đó chúng ta nhìn không tới góc này cũng không đến đó, nhưng đo ranh giới của đất nước chúng ta bằng ánh nắng mặt trời" (Seneca, De Otio).

Verbiage for pattern card: 

Quốc tịch là mối quan hệ chính thức giữa một người và một đất nước và thường được mô tả trong các điều khoản về quyền lợi và trách nhiệm. trang web của mình đã chuyển từ tiếng Hy Lạp thành phố-nhà nước, nơi ý tưởng đầu tiên nắm lấy để nhà nước quốc gia hiện đại. Quốc tịch thường xác định tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, và các quyền khác - quyền mà cho là nên được phổ quát. Cuộc hành trình hướng tới công dân toàn cầu sẽ được cộng dồn, lâu năm, thất thường, và sẽ được đáp ứng bởi những thất bại cũng như thành công.

Pattern status: 
Released