Biến đổi tổ chức

Pattern number within this pattern set: 
19
Brian Beaton
Keewaytinook Okimakanak
Problem: 

Mô hình quản lý truyền thống được sử dụng để phát triển và duy trì các tổ chức và dịch vụ của họ thường được dựa trên khái niệm của công ty hoạt động tập trung và rất có kiểm soát. Họ được dẫn dắt bởi những người thường được chọn cho vị trí của họ chỉ vì họ phù hợp dễ dàng trong tổ chức. Cơ quan trở nên tập trung vào sự tồn tại của chính họ chứ không phải là nhiệm vụ và tầm nhìn ban đầu và phát triển của họ. Các tổ chức và các tổ chức nhân rộng bản thân thông qua thực hành tuyển dụng của họ và hành vi cạnh tranh, ngăn chặn sự đa dạng và do đó, sự đổi mới. Cơ quan trở nên đề kháng với thay đổi, duy trì niềm tin (ít nhất là ngầm) rằng "ai bây giờ họ đang là những người mà họ nên vẫn còn".

Context: 

Một quản lý phân phối và mô hình hoạt động cho các tổ chức là cần thiết để hỗ trợ và duy trì cộng đồng từ xa và nông thôn. Thiết lập sự đổi mới như một cách làm kinh doanh để tham gia cộng đồng từ xa và nông thôn ở tất cả các vùng đòi hỏi một sự đánh giá cao mà mọi người đang làm việc, nơi họ đang sản xuất các sản phẩm có giá trị cũng như các dịch vụ cung cấp mà là một phần quan trọng của cơ cấu xã hội và kinh tế của khu vực . Trong nhiều trường hợp, thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ của một tổ chức thực sự có thể có nghĩa là "cái chết" hoặc chuyển đổi các tổ chức của họ. Tổ chức đó có một số tuổi thọ quy định để thực hiện nhiệm vụ của họ hoặc có thể biến mất hoặc thay đổi để thích ứng với những thách thức tiếp theo được xác định từ công việc và dịch vụ của mình.

Discussion: 

Hầu hết các tổ chức được định vị để cung cấp dịch vụ từ các trung tâm hoạt động của họ ra với khu vực và quần chúng. Thông thường, các tổ chức, các nhà lãnh đạo của họ và mô hình quản lý doanh nghiệp của họ bảo vệ và duy trì sự tồn tại của họ mà không cần bất kỳ liên quan cho những người mà họ đã dự định để phục vụ. phát triển bền vững và chiến lược của họ được xây dựng và duy trì trên các giá trị cơ bản của lòng tham và sự khai thác của người dân và các khu vực họ yêu cầu để phục vụ. Việc khai thác và phá hủy môi trường, con người và cộng đồng nông thôn là kết quả lâu dài của các loại của những nỗ lực của các tổ chức.

Bệnh viện khu vực, trường cao đẳng và đại học là ba ví dụ của các tổ chức đảm bảo duy trì các trung tâm hoạt động của họ trong môi trường đô thị lớn. Họ duy trì hoạt động của mình bằng cách vẽ người đến các cơ sở của mình theo huyền thoại rằng họ sẽ được phục vụ tốt hơn nếu họ di chuyển đến các trung tâm này. Các chuyên gia làm việc với khách hàng tại các tổ chức này tạo ra một mức độ phụ thuộc mà mọi người đã trưởng thành để chấp nhận. Những nỗ lực bảo vệ vị trí của họ và tạo ra của cải cho nhà trường khi đang hút nguồn lực địa phương và khu vực. Thực tế rằng những tổ chức và công ty phụ thuộc vào cộng đồng để cung cấp các nguồn lực cần thiết cho sự tồn tại của họ thách thức mô hình truyền thống của họ.

Các chi phí thực tế phát triển và duy trì, môi trường cụ thể tập trung đã không bao giờ được đưa vào bảng cân đối của các tổ chức. Những thực tốn chi phí đối với môi trường, chi phí phá rừng và đất để khai thác tài nguyên thiên nhiên để tạo ra môi trường nhân tạo đó con người được "chăm sóc" như vậy một vài cá nhân có thể trở nên giàu có và mạnh mẽ. Các nhân tạo an ủi rằng một số kinh nghiệm như là một kết quả của những môi trường này nên phản ánh các chi phí thực tế của sản xuất thực phẩm và nước để duy trì cuộc sống của những người làm việc trong các tổ chức này; năng lượng mà họ tiêu thụ để có những tiện nghi; cũng như nghèo mà những người khác phải trải nghiệm để họ có thể thoải mái trong những môi trường nhân tạo. Danh sách của thực chi phí là lâu dài và đòi hỏi phải nghiên cứu quan trọng để phản ánh sự trao đổi thực sự mà xảy ra giữa các khu vực khác nhau của xã hội.

Một khi biến những chi phí thực tế có trong bất kỳ hệ thống quản lý thực sự, các tổ chức và chính phủ sẽ cần phải nhìn bên ngoài công việc "bong bóng thủy tinh" của họ với những người khác để tìm ra giải pháp thực sự bền vững và công bằng. Quản lý và chương trình phát triển sẽ cần phải tìm chiến lược sáng tạo để phù hợp, làm việc và duy trì cộng đồng, văn hóa và môi trường đã luôn luôn tồn tại và đã được đấu tranh để tồn tại.

Đang có thể nhìn ra bên ngoài của thế giới thoải mái của họ để hỗ trợ đổi mới và phát triển với các nước láng giềng của họ đòi hỏi một tập mới của các giá trị và ưu tiên. Những giá trị và ưu tiên chế sẽ khác nhau từ những người đang hiện diện để bảo vệ và duy trì cơ sở vật chất và môi trường nhân tạo và tạm thời. Hợp tác với những người khác, tin tưởng người khác, hiểu người khác, tôn trọng môi trường khác, các nền văn hóa và con người là giá trị mà phải trở thành một phần của nền văn hóa nào thể chế hiện đại và môi trường.

Sự chuyển đổi này sẽ có lợi cho các tổ chức bằng cách tạo ra những cơ hội mới và các mối quan hệ. Nhưng nó cũng có thể sẽ yêu cầu một số cơn đau ngắn hạn để thiết lập lợi ích lâu dài. Tìm cách sáng tạo để mua và hỗ trợ các dịch vụ và các sản phẩm từ các nhóm khác bên ngoài của tổ chức cũng đòi hỏi phải tìm cách sáng tạo để trả giá thực tế cho các sản phẩm và dịch vụ. Học làm thế nào để định giá và tôn trọng con người và môi trường vùng sâu vùng xa và nông thôn sẽ giúp tạo ra những cơ hội mới và các mối quan hệ.

Làm việc với các tổ chức hiện có và hỗ trợ thay đổi theo yêu cầu của họ là một thách thức. Bắt đầu từ trên để tạo ra tổ chức mới chỉ là tùy chọn khi có cơ hội và hỗ trợ cho các nhóm và các tổ chức có khả năng khắc phục hoặc ngăn chặn các mô hình quản lý thể chế truyền thống sáng tạo. Nhưng đối với hầu hết các tổ chức hiện có, cơ sở hạ tầng cố thủ và đầu tư tạo ra trong những năm qua đòi hỏi rằng họ vẫn còn tại chỗ.

Tổ chức nằm trong trung tâm đô thị nhỏ nhất là một phần không thể tách rời và lịch sử của môi trường. Qua nhiều năm họ đã góp phần việc làm và đầu tư đáng kể trong cộng đồng nơi họ đang ở. Bởi bản chất của họ, họ sẽ tiếp tục tồn tại; các câu hỏi trở nên, tuy nhiên, sẽ họ có thể có những điều chỉnh cần thiết để chứa thành công các chi phí hoạt động sản trong môi trường của mình?

Đây là loại thay đổi, với những thách thức liên quan và các cơ hội của mình, đòi hỏi một sự thay đổi ở tất cả các cấp trong phạm vi các cơ sở hiện có. việc biến đổi này cần phải được dẫn dắt bởi các nhà tư tưởng sáng tạo và các nhà lãnh đạo mới, những người hiểu và tôn trọng tác động của tổ chức của họ ở cấp địa phương, vùng, quốc gia và quốc tế. Các nhu cầu ngôi làng toàn cầu kiểu này của mối quan hệ trong các tổ chức. Khi các tổ chức này mới phát triển từ bên trong tổ chức hiện có hoặc là tổ chức mới được bắt đầu, những biến đổi cần được tạo điều kiện và hỗ trợ bởi các yếu tố và lực lượng bên trong và bên ngoài tổ chức.

Lãnh đạo của các tổ chức lớn tuổi thường được lựa chọn trong quá khứ thường bị hạn chế bởi thói quen chế, và có thể có các nguồn lực cho phép họ hoạt động trong cách phản tác từ môi trường. Theo lãnh đạo vẫn tồn tại, họ hình thành liên kết với nhau, phát triển sự hiểu biết chung của cách làm việc, và chọn những người khác như chính mình để lãnh đạo. Tiếp cận nguồn lực tổ chức nội bộ có thể ngăn cách họ, trong ngắn hạn, từ sự thay đổi môi trường. Trong một thời gian, các nguồn lực này thậm chí có thể cung cấp cho họ sức mạnh để hình thành môi trường đó không  nhưng chỉ trong một thời gian. Những thay đổi trong cơ cấu tổ chức mà các nhà lãnh đạo giảm  trách nhiệm giải trình hoặc cần phải huy động nguồn lực từ các thành phần hoặc thay đổi trong quá trình thảo luận rằng đàn áp bất đồng chính kiến có thể làm giảm khả năng chiến lược, ngay cả khi các nguồn lực phát triển. Năng lực chiến lược của một tổ chức như vậy, có thể phát triển theo thời gian nếu nó điều chỉnh đội ngũ lãnh đạo của mình để phản ánh sự thay đổi môi trường, nhân với địa điểm thảo luận, vẫn còn trách nhiệm với cử tri nổi bật, và xuất phát nguồn từ họ. (Ganz, 2003)

Như Ganz và những người khác chú ý, có một nhu cầu cho các tổ chức thấm được linh hoạt, chứa được xây dựng tại kiểm tra thực tế và có thể thích ứng và thưởng cho tư duy đổi mới (Thomas, 2002, Tresser, 2002, Wortley, 2002, Michaelson, 2002, Brown, năm 2006 và Dutfield, 2006). Làm việc với các nhóm và các thành phần bên ngoài của tổ chức cung cấp lãnh đạo với cơ hội duy nhất để điều chỉnh mục tiêu và ưu tiên của họ. Cung cấp các cấu trúc phần thưởng thích hợp cho những người bên trong và bên ngoài của tổ chức cung cấp cơ hội để xây dựng mối quan hệ mới và phát triển hợp tác. Đang có thể đáp ứng với những thay đổi và cơ hội một cách kịp thời và thích hợp đòi hỏi một đội đặc biệt bao gồm các đối tác phát triển.

Solution: 

Tổ chức nên bắt đầu:

  • Phát triển mối quan hệ sáng tạo và bền vững với các cộng đồng từ xa và nông thôn được xây dựng dựa trên các nguyên tắc của sự tin tưởng, chia sẻ, tôn trọng và sức mạnh để đảm bảo một cuộc sống công bằng và công bằng cho tất cả để hỗ trợ một mô hình thể chế bền vững, biến đổi.
  • Thiết lập một sự thay đổi biến đổi trong môi trường của họ để tham gia cũng như giao tiếp hiệu quả và chia sẻ với các khu vực sản phẩm và các nguồn tài nguyên của họ. Việc trao đổi kết quả sẽ trở thành một mô hình phát triển hợp tác xã và hợp tác giữa các vùng và các nơi khác, như chiến lược sáng tạo và sáng tạo có lợi cho tất cả trở thành cố thủ và phổ biến trong tất cả các mối quan hệ.
  • Tạo mô hình thể chế quản lý linh hoạt có thể điều chỉnh để thay đổi và phát triển nhu cầu của người dân để mọi người đều có cơ hội để trở thành cuốn hút trong những nỗ lực biến đổi.
Verbiage for pattern card: 

Các tổ chức xã hội thường cung cấp dịch vụ từ các trung tâm hoạt động của họ ra để người dân ở vùng xa xôi. Thông thường, các tổ chức bảo vệ và duy trì sự tồn tại của họ mà không quan tâm cho những người mà họ đã dự định để phục vụ. Điều này dẫn đến khai thác và hủy hoại môi trường và cộng đồng. Trường cần xây dựng mối quan hệ bền vững mới; thiết lập thay đổi chuyển hóa; và tạo ra mô hình quản lý linh hoạt.

Pattern status: 
Released