Hội chợ Thương mại

Pattern number within this pattern set: 
21
Burl Humana
Anna Nakano
Problem: 

Toàn cầu hóa kinh tế đang sơn lại các mặt của thương mại quốc tế. Thương mại thế giới dãnẩy nở một xu hướng kinh tế bất công tách các thế giới phát triển và kém phát triển. Trên khắp thế giới, sản xuất, thương mại và bán lẻ của hầu hết các hàng hóa và dịch vụ đang ngày càng tập trung dưới sự kiểm soát của một số ít các tập đoàn. Để bù lại động cơ bốc khói lực lượng kinh tế này các hiệp hội thương mại công bằng toàn cầu mạnh mẽ tạo thành công bằng thương mại buôn bán, bán lẻ, các nhà sản xuất và người tiêu dùng là cần thiết để thúc đẩy một hệ thống công bằng hơn và bền vững của sản xuất và thương mại có lợi cho người dân và cộng đồng của họ.

Context: 

Hội chợ thương mại có nghĩa là quan hệ đối tác kinh doanh được dựa trên lợi ích lẫn nhau và tôn trọng lẫn nhau; giá trả cho nhà sản xuất phản ánh công việc họ làm; mà người lao động có quyền tổ chức; sức khỏe, an toàn, và luật tiền lương quốc gia được thực thi; và sản phẩm là môi trường bền vững và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Discussion: 

Được hỗ trợ bởi các nhà kinh tế thông thường, các tập đoàn lớn đã thuyết phục hầu hết các chính phủ trên thế giới rằng họ nên tối đa hóa khả năng cạnh tranh toàn cầu thông qua thương mại tự do hơn. Các quan chức của công ty và chính phủ thường đưa ra giả thuyết rằng tự do thương mại sẽ có lợi cho người lao động, người có tiền lương và lợi ích có thể tăng lên khi các thị trường nước ngoài mở rộng cho hàng hoá của mình và cho người tiêu dùng có thể mua hàng nhập khẩu nước ngoài giá rẻ. Sau lý thuyết này, các hiệp định thương mại khu vực mới, như các Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) đang giảm rào cản thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp. Những hiệp định thương mại tự do cung cấp cho các công ty bảo vệ toàn cầu đối với các quyền trí tuệ và tài sản của họ, nhưng hiện tại chưa có các tiêu chuẩn toàn cầu thực thi tương đương để bảo vệ người lao động và môi trường. Hơn nữa, khi các rào cản để bước vào thị trường trong nước được loại bỏ, các nhà sản xuất quy mô lớn cạnh các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp hợp tác xã địa phương ra khỏi thị trường. nền kinh tế địa phương chịu thiệt thòi khi lợi nhuận các công ty này "được chuyển ra nước ngoài chứ không phải được tái đầu tư tại địa phương. (FTF, 2006)

Như một kết quả của các xu hướng, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo đã tăng lên đáng kể trong những thập kỷ gần đây. Những lợi ích của thương mại được tương tự như tập trung ở phân khúc giàu có của dân số thế giới và chỉ có một số ít các nước đang phát triển. Thậm chí ở nhiều nước hiện đang trải qua mức tăng trưởng cao từ thương mại mở rộng, những lợi ích của tăng trưởng không nhỏ giọt xuống cho người nghèo. (FTF, 2006)

Một vấn đề khác là phần lớn hàng xuất khẩu từ các nước đang phát triển có xu hướng được trong các mặt hàng sản phẩm chính, chẳng hạn như đường, ca cao, cà phê, vv, mà giá cả thường tăng chậm hơn rất nhiều so với giá nhập khẩu hàng hóa sản xuất. Hiệp định thương mại tự do không làm gì để nâng cao vị trí giao dịch và giá cả hàng hóa của các nước nghèo. Trong nhiều trường hợp, giá thị trường thế giới đối với các mặt hàng như cà phê và ca cao giảm xuống dưới giá thành sản xuất, buộc nông dân để duy trì tổn thất rất lớn. tổ chức Hội chợ Thương mại cung cấp một lựa chọn quan trọng bằng cách trả tiền cho nông dân một mức giá mà luôn luôn bao gồm chi phí ít nhất là sản xuất.

Bãi bỏ quy định cho phép các doanh nghiệp được hưởng lợi tại các chi phí của người dân trong một quốc gia hoặc khu vực với việc nới lỏng các quy định về môi trường, y tế và các dịch vụ giáo dục bao gồm kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên và năng lượng. (Wikipedia, 2006) Trong khi đó trợ cấp ở các nước phát triển cho phép các nhà sản xuất để bán sản phẩm của mình với giá chiết khấu và làm cho nó khó khăn cho các nhà sản xuất ở các nước đang phát triển để cạnh tranh trong thị trường toàn cầu. Vấn đề bảo hộ như thuế cao bất hợp lý hạn chế việc các nước đang phát triển từ xuất khẩu sản phẩm sang các nước đang phát triển.

Giá cả thị trường không phản ánh chi phí thực sự của sản phẩm bởi vì các yếu tố kinh tế bên ngoài như chi phí môi trường và xã hội không được tính vào chi phí sản xuất. Biến động giá cả hàng hóa làm cho nó phức tạp cho các nhà sản xuất trong nước để duy trì một mức lương đủ sống phát triển, buộc họ vào nợ nần. người lao động bị thiệt thòi và nhà sản xuất làm việc từ một vị trí dễ bị tổn thương về kinh tế và an ninh. thông lệ lao động phi đạo đức như bất bình đẳng giới, lao động trẻ em, và thực hành bóc lột đóng góp vào lợi nhuận công bằng.

Quan hệ thương mại công bằng cần được thiết lập giữa các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy các nguyên tắc và thông lệ được xác nhận bởi các tổ chức thương mại tự do thay thế. Những người ủng hộ và các hiệp hội sự buôn bán khá hỗ trợ các mối quan hệ giao dịch bằng cách tạo ra cơ hội cho các nhà sản xuất kinh tế khó khăn. Hội chợ thương mại là một chiến lược xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Mục đích của nó là tạo ra cơ hội cho các nhà sản xuất đã được hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hoặc không quan trọng bởi hệ thống kinh doanh thông thường. Hội chợ thương mại liên quan đến việc quản lý minh bạch và quan hệ thương mại đối xử công bằng và tôn trọng với các đối tác kinh doanh. Hội chợ thương mại thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong suốt quá trình kinh doanh. Thương mại công bằng giúp xây dựng năng lực là nhà sản xuất phát triển độc lập của riêng mình. các mối quan hệ thương mại. Hội chợ cung cấp liên tục, trong đó sản xuất và tổ chức tiếp thị của họ có thể cải thiện kỹ năng quản lý của mình và tiếp cận thị trường mới. (Wikipedia, 2006)

Thanh toán một mức giá hợp lý trong bối cảnh khu vực hoặc địa phương cần được thống nhất thông qua đối thoại và tham gia. Nó không chỉ bao gồm các chi phí sản xuất nhưng cho phép sản xuất đó là công bằng xã hội và môi trường. Hội chợ thương mại tích cực khuyến khích các hoạt động môi trường tốt hơn và việc áp dụng các phương pháp chịu trách nhiệm sản xuất. thương nhân chợ đảm bảo thanh toán kịp thời cho các đối tác của họ, và bất cứ khi nào có thể, giúp các nhà sản xuất tiếp cận với các nguồn tài chính hoặc sản xuất trước thu hoạch trước.

Hội chợ thương mại cung cấp lương công bằng cho người sản xuất và đưa vào tài khoản các nguyên tắc trả công ngang nhau cho công việc như nhau của phụ nữ và nam giới. Hội chợ thương mại có nghĩa là phụ nữ làm việc được đúng giá trị và được khen thưởng. Phụ nữ luôn trả tiền cho những đóng góp của họ vào quá trình sản xuất và được trao quyền trong tổ chức của họ. Hội chợ thương mại có nghĩa là một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho các nhà sản xuất. An toàn lao động và bảo vệ môi trường đang theo đuổi siêng năng. Sự tham gia của trẻ em (nếu có) không ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc, an ninh, yêu cầu giáo dục của họ và nhu cầu chơi và phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ Em cũng như pháp luật và định mức trong bối cảnh địa phương. (Wikipedia, 2006)

Ý tưởng về ghi nhãn sản phẩm khá được giao dịch cần phải được mở rộng thành một chuẩn được sử dụng rộng rãi hơn trong kinh doanh. Cách dễ nhất để hỗ trợ Hội chợ Thương mại là để mua các sản phẩm khá được giao dịch. Hành động của bạn như là một hỗ trợ người tiêu dùng hoặc khuyến khích hành động của các doanh nghiệp, thậm chí tập đoàn lớn. Ngay cả hành vi nhỏ như mua một tách cà phê từ một doanh nghiệp được chứng nhận thương mại công bằng giúp đỡ di chuyển các nền kinh tế thế giới theo chiều hướng tích cực hơn.

Solution: 

Tôn trọng các tiêu chuẩn xã hội và môi trường nguyên tắc có thể thúc đẩy một hệ thống công bằng hơn và bền vững của sản xuất và thương mại có lợi cho người dân ở cấp địa phương. Nhỏ, vì nó có thể là phong trào hội chợ thương mại phát triển nhanh chóng được thiết lập các tiêu chuẩn mà có thể xác định lại thương mại thế giới bao gồm cân nhắc hơn xã hội và môi trường. Thương nhân công bằng tin rằng hệ thống của họ về thương mại, dựa trên sự tôn trọng các quyền của người lao động và môi trường, nếu được thông qua bởi các cầu thủ lớn trong nền kinh tế toàn cầu, có thể đóng vai trò lớn trong việc đảo ngược sự bất bình đẳng ngày càng tăng và suy thoái môi trường đã đi kèm với sự tăng trưởng trong thương mại Thế giới. (FTF, 2006)

Verbiage for pattern card: 

Sản xuất, thương mại và bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên toàn thế giới đang ngày càng tập trung dưới sự kiểm soát của một vài tập đoàn. Các phong trào Hội chợ Thương mại phát triển dựa trên lợi ích lẫn nhau và tôn trọng lẫn nhau; giá cả hợp lý trả cho người sản xuất; người lao động có quyền tổ chức; pháp luật y tế quốc gia, an toàn, và tiền lương được thực thi; và các sản phẩm là môi trường bền vững và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Pattern status: 
Released