Các chỉ số

Pattern number within this pattern set: 
29
Douglas Schuler
Public Sphere Project
Verbiage for pattern card: 

Khi mọi người trong cộng đồng xác định các chỉ số quan trọng đối với họ, họ có nhiều khả năng mang ý nghĩa cá nhân và hoạt động hơn khi các nhà khoa học xã hội xác định cấu trúc được đáng kể chỉ với một cộng đồng học tập. Các công việc thực sự bắt đầu sau khi các chỉ số đã được xác định. Các chỉ số phải được đo, thảo luận, và công khai. Cuối cùng họ có thể được sử dụng để phát triển các chính sách và các dự án giải quyết chúng.

Pattern status: 
Released