Không gian cơ hội

Pattern number within this pattern set: 
33
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Cơ hội là rất quan trọng vì chúng giúp xác định con đường có thể đến tương lai. Cơ hội có thể bao gồm các lớp học và các buổi hội thảo, các vị trí tình nguyện viên, việc làm, thông báo kịp thời, các cuộc thi, tiếp cận với các phương tiện truyền thông, tư vấn, học bổng, trợ cấp và những người khác. Điều bắt buộc để dành sự quan tâm và nguồn lực để giúp tạo mới (và cải thiện hiện có) Những Cơ hội Khoảng Cách cho người dân và cộng đồng những người cần chúng.

Pattern status: 
Released