Phê bình theo Kỹ Thuật

Pattern number within this pattern set: 
39
Douglas Schuler
Public Sphere Project
Verbiage for pattern card: 

Một sự phụ thuộc mù quáng vào công nghệ có thể tạo ra một nền văn hóa mọi người mong đợi các giải pháp công nghệ cho mọi vấn đề. Công nghệ có thể đưa ra các quyết định trong tay của các chuyên gia công nghệ, làm suy giảm thảo luận công khai, và chuyển hướng sự chú ý, thảo luận, và các quỹ. Nó thường làm thay đổi quan hệ quyền lực giữa con người, nói chung là khuếch quyền cho một số đại điện Chúng ta cần hiểu và dự đoán một mức độ ảnh hưởng của các đồ tạo tác công nghệ cụ thể và ý nghĩa rộng lớn hơn là tốt.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Baby Monkeys Playing, photograph by Richard Sclove