sự kín đáo

Pattern number within this pattern set: 
65
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Mọi người đều có thông tin, hoạt động, suy nghĩ, và sự kiện mà họ muốn giữ riêng. Nhưng những thương nhân, lực lượng an ninh, và bọn tội phạm được phát hiện và khai thác những bí mật, dẫn, đôi khi quấy rối hoặc thậm chí bị tra tấn hoặc tử vong. Chúng ta cần phải nhận thức được tầm quan trọng của bảo mật và làm việc để bảo vệ quyền riêng tư và chống giặc riêng tư.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
John Thomas