Truyền thông Đa dạng

Pattern number within this pattern set: 
66
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Xã hội dân chủ dựa trên sự đa dạng của các quan điểm và ý tưởng cho sự thông minh, sự tham gia, sự nhiệt tình và trí tuệ mà họ cần để sống. Đồng thời người giống nhau trên khắp thế giới đang nhận được nhiều hơn và nhiều hơn nữa của các thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng, mà điều khiển được becomingly ngày càng tập trung vào tay của một vài tập đoàn khổng lồ. Công dân - và chính phủ - phải thận trọng để đảm bảo rằng các công dân được tiếp cận với truyền thông đa dạng của các ý kiến.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Wikimedia Commons