Đạo đức nghiên cứu tin học cộng đồng và thực tiễn

Pattern number within this pattern set: 
67
Randy Stoecker
University of Wisconsin
Verbiage for pattern card: 

Tin học cộng đồng kết hợp công nghệ thông tin và truyền thông, phát triển cộng đồng, và các nghiên cứu dựa vào cộng đồng để giúp cải thiện cuộc sống của cộng đồng, đặc biệt là trong các cộng đồng bị loại khỏi dẫn đến quyền lực và sự giàu có. Điều này đòi hỏi một tin Đạo đức cộng đồng, đảm bảo rằng các thành viên cộng đồng có thể tìm thấy, sử dụng và kiểm soát các công cụ thông tin trong khi xây dựng các mối quan hệ với nhau trong quá trình này. Điều này có thể dẫn đến, nhiều cộng đồng tự cung tự cấp và tham gia mạnh hơn.

Pattern status: 
Released