Cuộc bầu cử tự do và công bằng

Pattern number within this pattern set: 
68
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Erik Nilsson
CPSR Voting Technology Working Group
Verbiage for pattern card: 

Quá trình mà số phiếu được tập hợp và tính là rất quan trọng để khẳng định tính hợp pháp và với đức tin của những người trong chính phủ của họ. Trong khi kiểm phiếu có vẻ dễ dàng, đảm bảo độ chính xác không. Một số trở ngại là do lỗi của con người, trong khi những người khác là kết quả của thao tác có chủ ý và đe dọa. Trong các xã hội dân chủ tất cả mọi người có trách nhiệm để giúp đảm bảo miễn phí và Hội chợ Bầu Cử.

Pattern status: 
Released