Kiều hối mạnh mẽ

Pattern number within this pattern set: 
73
Scott Robinson
Universidad Metropolitana
Verbiage for pattern card: 

Mọi người rời bỏ quê nghèo trong tìm kiếm việc làm. Nền văn hóa làng và gia đình đã thích nghi với điều này và cho các khoản tiền đáng kể tiền gửi về nhà. Đổi mới công nghệ thông tin có thể làm giảm chi phí chuyển kiều hối và cải thiện tính minh bạch. Các tổ chức tài chính có thể cung cấp phù hợp với các quỹ đầu tư trong khi các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với nhóm người di cư có thể thiết lập mạng lưới chuyển thay thế.

Pattern status: 
Released