Điện thoại di động công nghệ thông tin thiết bị học tập

Pattern number within this pattern set: 
77
Grant Hearn
University of the Western Cape
Verbiage for pattern card: 

Ở nhiều nước, việc thiếu tiếp cận với thông tin và Công nghệ Truyền thông là một vấn đề cấp tính. Cũng giống như các thư viện di động mang lại cuốn sách cho những người không được tiếp cận, đi du lịch các phòng thí nghiệm máy tính với các nhà giáo dục biết chữ máy tính như trình điều khiển có thể đóng vai trò tương tự. Ở Nam Phi, các xe buýt Discovery di động đi đến các cộng đồng và mang đến cho mọi người cơ hội để tương tác với triển lãm khoa học và công nghệ.

Pattern status: 
Released