Đa đảng đàm phán để giải quyết xung đột

Pattern number within this pattern set: 
79
Helena Meyer-Knapp
The Evergreen State College
Stewart Dutfield
Graduate and Continuing Education, Marist College
Verbiage for pattern card: 

Mình có thể thay đổi cuộc xung đột một cách sáng tạo để đạt được sự thay đổi thực sự hay không? Gần đây người ta đã bắt đầu tưởng tượng ra giải pháp cho cuộc xung đột, trong đó chiến thắng mang tính cùng thắng các giải pháp thay thế cho mô hình thắng-thua. Để tạo ra sự thay đổi lâu dài, sử dụng một mảng giàu trí tưởng tượng của các chiến lược và kỹ năng bao gồm cả quá trình đàm phán, đa đảng, và đa văn hóa.

Pattern status: 
Released