Thiết kế cho ngoài ý muốn sử dụng

Pattern number within this pattern set: 
84
Erik Stolterman
Indiana University
Verbiage for pattern card: 

Thể thiết kế, công nghệ mở mời sử dụng sáng tạo liên tục, do đó thúc đẩy sự tiến hóa và phát triển hơn nữa. Giải pháp là cố ý thiết kế cho ngoài ý muốn sử dụng. Người dùng có thể mở rộng phạm vi và chiều rộng của hệ thống mà không đòi hỏi quá nhiều cấu trúc và hành chính. Các nguyên tắc thiết kế cao cấp phải được phát triển và mở rộng, thông qua một loạt các thử nghiệm và các phương pháp tiếp cận.

Pattern status: 
Released