Hợp tác có Sự

Pattern number within this pattern set: 
99
Stewart Dutfield
Marist College
Verbiage for pattern card: 

Những người làm việc hướng tới một số lợi ích chung có thể trở nên chán nản khi họ trải nghiệm thực tế gritty đưa nó về. Khi cả nhóm hình dung sự đóng góp tích cực mà công việc của mình sẽ thực hiện, nó sẽ tiếp cận công việc của mình với sự lạc quan và hy vọng. Hợp tác đánh giá cao khuyến khích chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp trong sự hợp tác của chúng tôi, vì vậy chúng tôi có thể phát hành các sáng tạo xuất phát từ một tầm nhìn về một tương lai đáng làm.

Pattern status: 
Released