Phát triển tự thiết kế

Pattern number within this pattern set: 
106
Justin Smith
The Public Sphere Project & St. Mary's University
Verbiage for pattern card: 

Các sáng kiến phát triển thường được thiết kế và thực hiện bởi các chuyên gia bên ngoài, các chính trị gia và các tầng lớp giàu có. Không có sự trao quyền cho cộng đồng cũng như tính bền vững cơ bản có thế đóng một vai trò trung tâm trong nhiều dự án can thiệp. Cộng đồng phải dành cơ hội để chủ động khẳng định mô hình của riêng mình và để gây cảm giác riêng của họ về bản sắc và ảnh hưởng trong các mặt của các lực lượng bên ngoài cố gắng để xác định tương lai tập thể của họ.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Wikimedia Commons