Du lịch tham gia

Pattern number within this pattern set: 
107
Christine Ciancetta
Evergreen State College
Verbiage for pattern card: 

Tại tồi tệ nhất của nó, du lịch tàn phá hệ sinh thái, chiếm chỗ của cộng đồng, gây ô nhiễm môi trường, thúc đẩy ma túy và quan hệ tình dục buôn bán người, hạn chế sử dụng nước sạch, và làm thoái hóa văn hóa. Nhận thức của một người phương Tây đi du lịch và nghỉ mát thường để lại rất ít chỗ để trải qua các nền văn hóa nước ngoài hoặc lối sống khác nhau. Du lịch tham gia thay đổi từ khái niệm rẻ tiền ở nước ngoài để tham gia vào những kinh nghiệm có ý nghĩa. Trong thực tế, tham gia du lịch có thể giúp tái thiết lập các giá trị, văn hóa, tình trạng của người dân địa phương và các cộng đồng bị ảnh hưởng bất lợi bởi du lịch thương mại.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Puerto_Princesa_Underground_River.jpg