Chiếm đoạt Công nghệ

Pattern number within this pattern set: 
108
Ron Eglash
rpi
Verbiage for pattern card: 

"Người bình thường" có thể là nhà sản xuất của công nghệ và khoa học. Latino "cơ học đường" tạo ra chiếc xe Low Rider và thanh thiếu niên da đen tạo ra các "đầu" âm thanh của nhạc rap. công nghệ chiếm đoạt có thể giúp sức mạnh xã hội tăng tước quyền bầu cử. Chúng ta có thể khuyến khích các nhóm thứ yếu để phấn đấu theo hướng tích cực "lai tạo", tạo ra các trung tâm cộng đồng công nghệ, và các kỹ sư và nhà thiết kế tàu để suy nghĩ về trích bởi người sử dụng như là một mục tiêu tích cực.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Ron Eglash