Kiểm soát tự đại diện

Pattern number within this pattern set: 
109
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Cho dù qua lời nói, câu chuyện hoặc hình ảnh như thế nào mọi người được đại diện ảnh hưởng như thế nào họ đang cảm nhận và điều trị. Không phải da trắng, bị giam giữ, người ốm hoặc chết đói, nạn nhân thiên tai, thất học, tuổi, và người dân nông thôn cũng như nhiều người khác bị thiệt thòi bởi giới tính hay chủng tộc đang bóp méo. Người ta không thể hoàn toàn kiểm soát tự đại diện, nhưng nó có thể được giải quyết. Bước đầu tiên là nâng cao nhận thức của vấn đề; thứ hai là phân tích; thứ ba là hành động.

Pattern status: 
Released