Các tầm nhìn Lao động

Pattern number within this pattern set: 
112
Nancy Brigham
independent web designer and activist
Verbiage for pattern card: 

Khi các công ty di chuyển công việc ra khỏi nơi làm việc có công đoàn, công nhân ít có bảo hiểm y tế và thanh toán đã bị đình trệ. Công nghệ mới đã giúp các doanh nghiệp tạo đa quốc gia khổng lồ di chuyển công việc đến nơi mà chi phí lao động thấp nhất. Công đoàn đang làm việc với những người khác để tạo thành mạng lưới hỗ trợ cho tất cả các công nhân. Visions Lao động, dựa trên các giá trị nhân đạo, đoàn kết và cộng đồng địa phương, có thể thúc đẩy một phong trào công đoàn vượt qua biên giới và liên quan đến tất cả người lao động và các đồng minh của họ.

Pattern status: 
Released