Sức mạnh của câu chuyện

Pattern number within this pattern set: 
114
Rebecca Chamberlain
The Evergreen State College
Verbiage for pattern card: 

Các nghệ thuật cổ xưa kể chuyện cần được tái khám phá và cập nhật. Câu chuyện giúp nhân loại hiểu và điều chỉnh lại các ý nghĩa của sự tồn tại của họ. Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ mới để dệt từ và hình ảnh, thông tin khoa học và nguồn cảm hứng thi ca, và kết hợp nhiều tiếng nói để kể những câu chuyện đa dạng của cộng đồng đất của chúng ta. Như Thomas King nói với chúng ta, Sự thật về câu chuyện này là đó là tất cả chúng ta.

Pattern status: 
Released