Tòa án công dân

Pattern number within this pattern set: 
129
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Nước mạnh mẽ dường như được tự do để bỏ qua luật pháp quốc tế và các chỉ tiêu khác được công nhận về hành vi chấp nhận được khi nó phù hợp với họ. Phi chính phủ và các nhóm khác phải đối mặt với trở ngại to lớn để khước từ những hành động này. Toà án công dân ', chẳng hạn như Tòa án Thế giới về Iraq lên án Mỹ xâm lược Iraq, là một phần thủ tục tố tụng pháp lý, nhà hát là một phần, và một phần công khai nói "sự thật có sức mạnh." Trong khi có rất nhiều thách thức, tòa án công dân có thể là một công cụ mạnh mẽ để nâng cao vấn đề mà chính phủ và các phương tiện truyền thông của công ty bỏ qua.

Pattern status: 
Released