Người thổi còi

Pattern number within this pattern set: 
130
Tom Carpenter
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Tổng công ty có thể phô trương hướng dẫn pháp luật hoặc đạo đức qua hành động quấy rối nhân viên, bỏ qua cân nhắc an toàn, hoặc bán phá giá chất độc. Chính phủ tất nhiên cũng có tội của tội phạm khác nhau. Thổi còi là hành động của phơi bày vấn đề trong một tổ chức bằng cách làm cho sự cố hoặc tài liệu công cộng. Mặc dù lợi ích xã hội từ người thổi còi, người thổi còi có thể được xem như là một kẻ phản bội và bị trừng phạt cho những nỗ lực của họ. Có nhiều cách, tuy nhiên, để "thổi còi" mà không trở thành một người liệt sĩ.

Pattern status: 
Released