Hệ thống truyền thông khẩn cấp

Pattern number within this pattern set: 
121
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Những thảm họa đòi hỏi sự chú ý của tất cả các cấp của xã hội, bao gồm cả cá nhân, gia đình và khu vực lân cận cũng như các thành phố, tiểu bang, quốc gia và tổ chức quốc tế và các tổ chức. Nội dung của hệ thống truyền thông khẩn cấp và các dòng chảy năng động và linh hoạt của thông tin thông qua họ là rất quan trọng ở mỗi giai đoạn, bao gồm phát triển chính sách, chuẩn bị, tìm kiếm và cứu hộ, phục hồi và tái thiết cơ sở hạ tầng quan trọng.

Pattern status: 
Released