Nguồn mở Tìm kiếm công nghệ

Pattern number within this pattern set: 
125
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Nếu các cổng giữ của công cụ tìm kiếm thương mại không cân bằng với phương pháp tiếp cận công khai và trách nhiệm, khả năng tìm kiếm thông tin phi thương mại hoặc rằng đó là rất quan trọng của các chính phủ và các tổ chức khác mạnh mẽ có thể biến mất. Mã nguồn mở, công cụ tìm kiếm công cộng sử dụng hệ thống phân loại mở có thể giải quyết vấn đề này. Nó có thể mở ra một làn sóng mới của thử nghiệm trong thông tin tiếp cận và phục vụ như là một lời nhắc nhở rằng việc tiếp cận thông tin là một quyền con người thiêng liêng.

Pattern status: 
Released