Truyền thông chiến thuật

Pattern number within this pattern set: 
131
Alessandra Renzi
OISE/ University of Toronto
Verbiage for pattern card: 

Việc luân chuyển thông tin về cuộc đấu tranh xã hội là một khía cạnh cơ bản của các can thiệp chính trị thành công và xứng đáng kế hoạch cẩn thận. Truyền thông chiến thuật là thực hành mà tham gia vào việc sản xuất phản thông tin và với chế độ của nó và khả năng phổ biến. Ví dụ về TM dao động từ đài phát thanh Do-It-Yourself cho đến những trò đùa hài hước dùng để châm ngòi cho các cuộc thảo luận về các vấn đề xã hội.

Pattern status: 
Released